Forum Leecher VBB Leecher V3.0

Các chức năng cơ bản như sau: - Lấy theo thẻ QUOTE hoặc  HTML - Lấy bài bị ẩn ở mod Thank - Lấy danh sách bài viết từ trang tới trang - Không gửi trùng danh sách topic đã gửi - Remove link redirected từ site leech - Tự động lấy bài từ các forum VBB (có SEO MOD hay không vẫn lấy được)...

Read More

VBB Leecher/ Forum leecher

Các chức năng cơ bản như sau: - Remove link redirected từ site leech - Tự động lấy bài từ các forum VBB (có SEO MOD hay không vẫn lấy được) như muare,5giay, ddth,.. sang forum của bạn. - Lấy toàn bộ bài và hình ảnh cũng như các định dạng cũ và post lên đúng định dạng - Tự động tùy...

Read More