Phần mềm đăng tin V4.0 hỗ trợ tự động lấy box tự động

Phần mềm đăng tin quảng cáo Mass Forum Poster V4.0 Một trong những điều chúng ta thiếu kiên nhẫn và không có thời gian là nếu khi cần đăng tin một mục (box mới) mà chưa có sẵn trong Phần mềm tự động đăng tin, thì chúng ta phải tự tạo bằng cách vào từng website một, tìm các mục...

Read More

HDDS tăng pageview với phần mềm đăng tin

HDSD tăng pageview với phần mềm tự động đăng tin rao vặt Mass forum poster http://www.youtube.com/watch?v=BMZXXbcXgek   Related Articles

Read More

HDSD phần forum reply, auto up của phần mềm đăng tin auto post bài Mass Forum Poster

HDSD của phần mềm tự động đăng tin rao vặt Mass Forum Poster http://www.youtube.com/watch?v=vkT-vD9pr5A   Related Articles

Read More

HDSD phần đăng tin của Mass Forum Poster 3.0

HDSD chức năng đăng tin của phần mềm tự động đăng tin rao vặt Mass Forum Poster http://www.youtube.com/watch?v=bJey9YnAq94

Read More

Phần mềm tự động đăng tin rao vặt Mass Forum Poster V3.0 chính thức ra mắt

Phần mềm tự động đăng tin hàng loạt 3.0 vừa ra mắt với một số tính năng mới như sau - Hổ trợ tăng pageview cho các topic đã post - Hổ trợ soạn thảo và xem mã BBCode trực tiếp trên soft - Remove các forum bị lỗi khi post bài để ko post lại...

Read More